Wykonawca instalacji
grzewczych i sanitarnych
Białystok i woj. podlaskie

WOD-KAN.co - wykonawca instalacji grzewczych

O Firmie

Ponad 10 letnie doświadczenie


Pracownicy firmy WOD-KAN.co

Od 10 lat firma WOD-KAN.co wykonuje instalacje grzewcze i sanitarne na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować najwyższej jakości usługę. Zapewniamy końcowym użytkownikom ciepłe i komfortowe warunki mieszkalne.

Naszą specjalizacją jest technika grzewcza w budynkach jednorodzinnych w tym ogrzewanie podłogowe, montaż grzejników i kotłownie. W ofercie jest także obsługa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielomieszkaniowych i przemysłowych.

Nasz zespół posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Korzystamy z wysokiej jakości sprzętu i elektronarzędzi. Współpracujemy z hurtowniami w Białymstoku. Dzięki temu możemy w krótkim czasie zrealizować nawet bardzo skomplikowane zadania.

Każde rozwiązanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Zapewniamy profesjonalne doradztwo.

Układanie ogrzewania podłogowego

Realizacja instalacji w domku jednorodzinnym

Znalezienie odpowiednich fachowców do wykonania robót sanitarnych może być nie lada wyzwaniem. W pracy przy instalacjach sanitarnych i grzewczych nie ma miejsca na żadne błędy, od tego zależy nasz komfort i bardzo często też nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy bezkompromisowi jeżeli chodzi o dokładność i solidność wykonywanych przez nas prac, każde zlecenie traktujemy indywidualnie z należytą starannością co potwierdzają nasze realizacje. Każda wykonana instalacja jest objęta przez nas odpowiednią gwarancją.

O Firmie

Oferta

Instalatorstwo oraz technologia grzewcza województwo podlaskie


Instalacje
centralnego ogrzewania

Jedną z podstawowych instalacji w każdym domu jest instalacja centralnego ogrzewania. Rozwój nowych technologii i ich dostępność na rynku daje wiele możliwości w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. W zależności od rodzaju paliwa oraz elementów instalacji ogrzewania wyróżnia się różne typy podłączenia.

Najprostsze rozwiązanie polega na zastosowaniu zasady działania ogrzewania grawitacyjnego, które polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody wywołanej zmianą jej temperatury. Wykonuje się je z rozdziałem górnym lub dolnym.

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe jest zależne od typu planowanej posadzki, planowanego przeznaczenia pomieszczenia i może mieć różną postać. Zazwyczaj system dobiera się w zależności od stadium budowy. W przypadku ogrzewania wodnego całość instalacji należy zaplanować na etapie przed wylewaniem posadzek. Układ obiegów grzewczych powinien być określony w projekcie instalacji. Przy planowaniu rozmieszczenia rur w podłodze należy uwzględnić rodzaj pomieszczenia (jego zabudowę), średnicę rur oraz odległości pomiędzy nimi. Duże znaczenie ma tu również długość obiegów. Generalna zasada mówi o pojedynczym obiegu nie dłuższym niż 80-100m. Prawidłowo wykonana instalacja grzewcza podpodłogowa, pracująca na niskich parametrach, zapewnia komfort wieloletniego użytkowania i umożliwia zwiększenie estetyki pomieszczeń, w których nie ma potrzeby montowania grzejników.

Instalacja centralnego
ogrzewania grzejnikowa

Rozwój technologii w produkcji nowoczesnych grzejników, których wygląd niejednokrotnie dodaje uroku pomieszczeniom i umożliwia zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów, jednocześnie pozwala na zastosowanie instalacji ogrzewania grzejnikowego. Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy użytkownikowi zależy na szybkim wzroście temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych lub możliwości regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od preferencji.

Dobrze zaprojektowana i wykonana kotłownia stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla domu i jego użytkowników.

Ze względu na rodzaj paliwa kotłownie dzieli się na gazowe, na paliwo stałe i kotłownie olejowe.

W zależności od zapotrzebowania mocy kotła wyróżnia się kotłownie o łącznej mocy cieplnej: do 60 kW, od 60 kW do 2000 kW. W grupie kotłowni o łącznej mocy cieplnej do 60 kW wyróżnia się wymagania dla pomieszczeń z kotłami do 30 kW i od 30 do 60 kW.

Wymagania jakie muszą spełniać pomieszczenia kotłowni są zależne od mocy i rodzaju zainstalowanych urządzeń grzewczych i szczegółowo określają to przepisy. Biorąc pod uwagę wybór pomieszczenia na kotłownię należy pamiętać, że:

  • Kotły można umieszczać w piwnicy lub na dolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi (pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniu, pomieszczenia techniczne w budynku). W budynkach wysokich i wysokościowych dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy lub na ostatniej kondygnacji. Na klatkach schodowych, przedsionkach oraz w pomieszczeniach, w których są przerabiane, składowane lub wytwarzane materiały niebezpieczne pożarowe, lub w których nie jest możliwe zapewnienie spełnienia obowiązujących przepisów nie należy ustawiać kotłów.
  • Wymagana wysokość pomieszczenia powinna być taka, aby zapewnić możliwość obsługi kotłowni lecz nie mniejsza niż 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 1,9 m pod warunkiem poprawnie działającej wentylacji.
Realizacja kotłowni
Realizacja ogrzewania podłogowego
Spawanie rur ogrzewania

Kotłownie gazowe

Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty jak i też warunki wydane przez Zakład Gazowniczy regulują wymagania jakim powinna odpowiadać kotłownia gazowa i zadaniem projektanta i wykonawcy jest dołożenie wszelkich starań, aby je spełnić i umożliwić użytkownikowi bezpieczne korzystanie z zainstalowanych urządzeń i instalacji. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy kotłowni gazowej przepisy nakładają wymóg corocznych przeglądów przeprowadzanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Norma ta nie ma statusu normy europejskiej (zharmonizowanej) i nie powinna być standardem w projektowaniu. Z braku innych uregulowań prawnych i wytycznych technicznych jest jednak podstawowym źródłem szczegółowych warunków technicznych przy projektowaniu kotłowni. Norma ta dotyczy gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1 – norma uzupełniająca dotycząca gazu o gęstości większej niż 1 nigdy się nie ukazała, nawet jako projekt.

Kotłownie z kotłami na eko-groszek

Źródłem zasilania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest kocioł na eko-groszek o mocy odpowiednio dobranej do zapotrzebowania. W przypadku opalania eko-groszkiem w budynku można zainstalować tradycyjne grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe. Zapewniamy doradztwo przy wyborze urządzeń.

Kotłownia z dwufunkcyjnym kotłem na pellet

Woda ogrzewana piecem dwufunkcyjnym

Dwufunkcyjny kocioł na pellet z 5 letnią gwarancją, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń o powierzchni 160-240 m², to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w domach jednorodzinnych. To komfortowe źródło ciepła dla budynków jednorodzinnych i użyteczności publicznej, które oprócz centralnego ogrzewania zapewnia przygotowanie c.w.u., przez cały rok. Prosty w obsłudze i w pełni zautomatyzowany kocioł dwufunkcyjny jest alternatywą ekonomiczną dla kotłów na paliwa płynne i węglowe. Automatyczny system podawania i rozpalania paliwa, nowoczesna konstrukcja wymiennika ciepła zapewnia bardzo dużą sprawność cieplną (90%) przy niewielkich rozmiarach kotła, a stosowanie paliw odnawialnych pomaga chronić środowisko naturalne.

Kotłownie olejowe

Kotłownie olejowe

Zastosowanie kotłowni olejowej wiąże się z pewnymi szczególnymi wymaganiami. Jedną z najważniejszych rzeczy jest składowanie oleju o czym należy pamiętać przy sporządzaniu projektu takiej kotłowni na olej opałowy. Oprócz tego kotłownie na paliwo olejowe powinny spełniać wymagania budowlane i instalacyjne ogólne wspólne tak jak dla paliwa gazowego, a w szczególności:

  • W przypadku zastosowania kotłów o mocy do 60 kW odległość od przegród powinna zapewnić swobodną konserwacją i obsługę.
  • Odległość od przodu kotła do przeciwległej ściany powinna wynosić minimum 1 m
Magazynowanie oleju

W zależności od możliwości i potrzeb olej opałowy może być magazynowany w podziemnych lub naziemnych zbiornikach zewnętrznych. Dopuszcza się magazynowanie oleju w budynkach w specjalnych pomieszczeniach magazynowych albo w pomieszczeniu kotłowni (dla małych urządzeń), pod warunkiem spełnienia obowiązujących wymagań.

Automatyka do kotłowni

Dziś niemal każda kotłownia/kocioł są wyposażone w automatykę zapewniającą właściwą technikę regulacyjną decydującą o prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu instalacji grzewczej oraz pozwalającą w pełni wykorzystać możliwości kotła. W tym celu rynek oferuje szeroką gamę urządzeń z zakresu automatyki kotłowni m.in regulatory pogodowe, cyfrowe programatory pokojowe, cyfrowe regulatory pokojowe.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Innstalacje wodno-kanalizacyjne

Instalację wodociągową oraz instalacje kanalizacyjną wykonuje się po skończeniu stanu surowego budowy, aczkolwiek już na wczesnych etapach budowy warto przeprowadzić szereg prac, np. przygotować wyprowadzenia potrzebne do podłączenia z siecią wodno-kanalizacyjną. Firma Wod-kan.co pracuje wykonuje instalacje:

miedziane
stalowe ocynkowane
PP
pex-al.-pex
kanalizacyjne w tym niskoszumowe

Instalacje
miedziane

Miedź należy do najtrwalszych materiałów , spośród których wykonane są domowe instalacje, jednak ponadprzeciętna trwałość nie wyczerpuje kompletu jej zalet. O popularności użycia miedzianych rur decyduje również możliwość ich bezproblemowego, szczelnego łączenia, które możemy przeprowadzić na trzy sposoby:
- lutowaniem miękkim,
- lutowaniem twardym,
- za pomocą złączek skręcanych.

Instalacje stalowe
ocynkowane

Rury ocynkowane mają zastosowanie dla potrzeb wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody. Ze względu na korozyjne własności wód często są stosowane rury podwójnie cynkowane. Inne powłoki mogą być stosowane dla potrzeb przemysłu.

Instalacje PP

W zakresie usług mamy także wykonywanie instalacji z polipropylenu, które cechują się łatwością i szybkością montażu, przy czym montaż jest prosty i czysty. Instalacje zgrzewane są jednymi z najtańszych i coraz chętniej stosowanych instalacji. Cechują się najlepszym wynikiem pod względem trwałości, jakości i estetyki. Zalety systemu PP to: wysoka gładkość powierzchni rury, tłumienie drgań, brak zjawiska korozji, możliwość łączenia z instalacjami z innych materiałów, dobra odporność termiczna, czysty i szybki montaż.

Instalacje pex -
al - pex

Instalacje PEX posiadają doskonałe parametry fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych. Obecnie obowiązujące normy, mówią jasno, że instalacje PEX powinny być produkowane w taki sposób, aby gwarantowały min. pięćdziesiąt lat bezawaryjnej pracy. Należy również zwrócić uwagę na to, że instalacje PEX wykazują dużą odporność na porastanie kamieniem oraz posiadają doskonałe właściwości termiczne, co przekłada się na niewielkie straty na energii cieplnej i generuje oszczędności.

Instalacje
kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna niemal zawsze projektowana jest jako grawitacyjna, w której ścieki spływają w niej pod własnym ciężarem. W szczególnych przypadkach projektuje się instalacje kanalizacji wraz z przepompownią.

Poziome odcinki rur układa się zawsze ze spadkiem 2-3 % w kierunku odpływu ścieków. Jeśli spadek będzie zbyt mały, to ścieki będą spływać źle, w rurach odłoży się też więcej osadu (zanieczyszczeń), który jeszcze bardziej będzie hamować przepływ, aż w końcu rura zostanie całkowicie zatkana. Nie zaleca się jednak układania rur ze spadkiem większym niż 15%.Trasy rur kanalizacyjnych powinny być bez zbędnych zmian kierunku czy spadku. Szczególnej staranności wymagają połączenia rur, gdyż od niej zależy szczelność instalacji, która w większości zostanie zakryta podczas prac wykończeniowych. Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne prowadzi się poniżej przewodów elektrycznych i gazowych.

Montaż paneli solarnych

Montaż paneli solarnych

Możliwość pozyskania darmowej energii na ogrzanie wody na potrzeby c.o. i c.w.u. coraz częściej skłania naszych klientów do zastosowania w systemach grzewczych paneli solarnych. Nasza firma również świadczy usługi w tym zakresie zajmując się:

Dobór materiałów do potrzeb i uwarunkowań
montaż paneli na dachu budynku
instalacja układu pompowego w kotłowni i podłączenie do istniejącej instalacji
automatyka

Dobór materiałów do potrzeb i uwarunkowań

Wieloletnie doświadczenie i dobra znajomość rynku gwarantuje dobór najlepszych materiałów i rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Znajomość technologii wykonania instalacji, kotłowni, armatury i automatyki oraz profesjonalne doradztwo zaspokoi potrzeby niemal każdego klienta.

Montaż paneli na dachu budynku

Jednym z ważniejszych etapów montażu paneli solarnych na dachu budynku jest wybór miejsca do ich posadowienia oraz prawidłowe wykonanie montażu i podłączenia przewodów.

Instalacja układu pompowego w kotłowni
i podłączenie do istniejącej instalacji

Doświadczenie w realizacji kotłowni o różnej mocy i różnych układach współpracujących z nową lub już istniejącą instalacją, wyposażonych w różnego rodzaju kotły i automatykę zapewnia prawidłową pracę całego układu.

Automatyka

Właściwa technika regulacyjna decyduje o prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu instalacji grzewczej oraz pozwala w pełni wykorzystać możliwości kotła. W tym celu rynek oferuje szeroką gamę urządzeń z zakresu automatyki kotłowni m.in regulatory pogodowe, cyfrowe programatory pokojowe, cyfrowe regulatory pokojowe.

 

Referencje

Zobacz opinie naszych kontrahentów


W przygotowaniu

Kontakt

Skontaktuj się z nami


WOD-KAN.co Przemysław Malisz
ul. Konduktorska 29a lok. 4
15-711 Białystok

NIP: 9531502495

Telefon: 530 681 951
Telefon: 694 426 125
E-mail: biuro@wod-kan.co